Sunday, 25 August 2013Ufo Konferensen Kommer Att Innehlla Ufo Artifacts Haveriplatsen
Midwest UFO konferens som kommer att hallas den 27 augusti 2011 kl Close association Peak pa Genuine, 707 W 47th Direction, Kansas Metropolis, Missouri 64.112 b"orjan fran 9:00 pa morgonen barren 09:30 pa kv"allen kommer att innehalla nationella h"ogtalare inklusive Dennis Balthaser, Rose, Put forward Cameron, och Debbie Ziegelmeyer. Dessa nationella talare och bland annat kommer att presentera de senaste testresultaten f"or UFO-sajt artefakter och de kommer ytterligare f"oredrag om UFO-fenomen.UFO forskare Konst Campbell kommer att visa tre UFO webbplats artefakter, det tros vara ett biologiskt constituent, bitar av metall som inte kommer fran Jorden, och en del av en liten sko. Det senaste fantastiska testresultat av dessa artefakter kommer att avsl"ojas f"or f"orsta gangen pa konferensen. Andra talare kommer att ytterligare f"orklara senaste testresultaten pa artefakter fran Roswell.V"ard f"or Nightwatch Exchanges Have on Todd Sheets kommer emcee h"andelsen, som kommer att omfattas av Normal Investigation Establishment. Leverant"orer kommer att s"alja UFO-relaterade objekt, b"ocker, skjortor och smycken.Evenemanget sponsras av UFO Midwest Publication med medlemmar fran Kansas och Missouri MUFON volont"ararbete pa konferensen. Den kommer att regisseras av Margie Kay som f"orv"antar sig en enorm kapacitet av m"anniskor deltar i evenemanget pa grund av den "okande UFO-observationer i st"orre Kansas City-omradet och landet.Biljetter finns i 40 och 30 f"or General Entry och f"or studenter och arrogant respektive. Biljetter kommer att endast tillg"angliga pa n"atet den 22 augusti 2011 och det kommer att finnas tillg"angliga pa d"orren efter det. Storage place under 16 ar "ar inte tillatna.K"alla: www.Latest-UFO-Sightings.netParamount post pa engelska: UFO Acme Impulsion Be a sign of UFO Overlap Spot Artifacts/a>


0 comments:

Post a comment

    Followers